Vanliga frågor inför försäljning

 

Planerade större renoveringar

Byta av expansionskärl, sensommaren 2022.

Spolning av vertikala stammar.

 

Medlemsavgiften

- Avgiften höjdes med 2% årsskiftet 2021-2022

 

Aktuell kötid till garage/parkering

- Kontakta Riksbyggen som administrerar föreningens kölista för att erhålla ungefärlig aktuell kötid. Priset för garageplats eller parkeringsplats varierar beroende på storlek, samt om parkeringsplatsen har tillgång till el eller inte.

 

Delat ägande

- Minsta ägarandel är vanligtvis 10%. Beslutas av föreningens styrelse.

 

Ansökan om medlemskap

- Skickas till Riksbyggen, Västerås.

 

Pantsättningshandlingar

- Skickas till Riksbyggen, Västerås. Pantsättningsavgiften uppgår till 1% av gällande prisbasbelopp.

 

Överlåtelseavgift

- Köparen betalar denna avgift som uppgår till 2,5% av gällande prisbasbelopp.

 

Nyckelkvittering

- Ske direkt till köpare.

 

Laddstolpe elbil 

Föreningen har en laddstolpe med två uttag för medlemmarnas elbilar på gården. Ansökan om tillgång till laddstolpen lämnas till styrelsen, som även tillhandahåller "blipp" mot erläggande av säkerhet (f.n. 250 kronor, som återfås när blippen returneras).

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-508819
Fastighetsskötsel
Upplands Fastighetsservice
Telefon: 018-44 40 900
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860