Vanliga frågor inför försäljning

 

Planerade större renoveringar

Inga renoveringar planerade för 2023.

 

Medlemsavgiften

Avgiften höjs med 3% från och med januari 2023.

 

Bostadsrättstillägg

Föreningen står för bostadsrättstillägg.

 

Parkering och garage

Föreningen har 21 parkeringsplatser med elplint, 2 parkeringsplatser utan elplint och 32 garageplatser. Priset för garageplats varierar beroende på storlek. Det finns inga lediga platser för närvarande. Kontakta Riksbyggen som administrerar föreningens kölista för att erhålla ungefärlig aktuell kötid. 

 

Delat ägande

Minsta ägarandel är vanligtvis 10%. Beslutas av föreningens styrelse.

 

Ansökan om medlemskap

Skickas till Riksbyggen, Västerås.

 

Pantsättningshandlingar

Skickas till Riksbyggen, Västerås. Pantsättningsavgiften uppgår till 1% av gällande prisbasbelopp.

 

Överlåtelseavgift

Köparen betalar denna avgift som uppgår till 2,5% av gällande prisbasbelopp.

 

Nyckelkvittering

Sker direkt till köpare.

 

Laddstolpe elbil 

Föreningen har en laddstolpe med två uttag för medlemmarnas elbilar på gården. Ansökan om tillgång till laddstolpen lämnas till styrelsen, som tillhandahåller "blipp" mot en självkostnad av 250 kronor.

 

Avgift för andrahandsuthyrning

Ägaren till lägenheten betalar en avgift på 10 % per år av gällande prisbasbelopp för den tid då lägenheten hyrs ut i andra hand (stadgar §18).

 

Gästlägenhet

Gästlägenhet finns för tillfällig korttidshyra. Medlemmar kan hyra denna för att få plats med övernattande gäster.

 

TV och bredband

Granegården har gruppavtal med Tele 2 och TV (basutbud, ca 17 digitala kanaler via distributionsavtal) och bredband 250/50 ingår i avgiften. Fler kanaler kan köpas till från Tele2 enligt deras gällande avtal och utbud. 

 

Gemensamma utrymmen i föreningen

•  Cykelförråd

•  Barnvagnsförråd

•  Tvättstugor

•  Övernattningsrum/gästlägenhet.

 

Detta ingår i månadsavgiften

•  Värme

•  Vatten

•  TV (basutbud ca 17 kanaler)

•  Bredband (Tele2, fiber, 250/50)

 

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-508819
Fastighetsskötsel
Upplands Fastighetsservice
Telefon: 018-44 40 900
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860