Föreningen

Granegården har idag 165 medlemmar som bor i föreningens 116 bostadsrättslägenheter. Vår ekonomi är god och våra avgifter låga med tanke på de renoveringar som gjorts under senare år. Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang med individuell debitering och de boende har ett basutbud av TV och bredband som bekostas av föreningen. Städning och övrig fastighetsskötsel sköts av serviceföretag. Detta gör att det är både billigt och bekvämt att bo hos oss.

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-508819
Fastighetsskötsel
Upplands Fastighetsservice
Telefon: 018-44 40 900
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860