Månadsavgift

Månadsavgiften beslutas av styrelsen i samband med budgeten för kommande år.

Abonnemang för hushållsel tecknas gemensamt av föreningen med eldistributör. Lägenheten debiteras bara för förbrukning av kWh plus en administrationsavgift på 50 kr/kvartal för att täcka föreningens fasta kostnader för abonnemanget. Föreningen producerar egen el via solceller, vilket inneburit att medlemmarnas kostnad för el har sänkts. Sammantaget ger dessa åtgärder en inbesparing på 1000 kr per år för ett hushåll med normalförbrukning ( 2000 kWh per år)

Föreningen har tecknat avtal med Tele2 (f.d. Comhem) om TV och bredband. Ett basutbud av TV-kanaler och bredband är kostnadsfritt för medlemmarna. Önskas snabbare bredband får medlemmen rabatt motsvarande kostnaden för grundutbudet. Avtal om IP-telefoni kan tecknas.

Möjlighet finns också att utnyttja Telias utbud via Telias blanktråd.

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-508819
Fastighetsskötsel
Upplands Fastighetsservice
Telefon: 018-44 40 900
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860