Drift och underhåll

Värme, vatten, el.

Fjärrvärme ingår i hyran. Vatten, kallt och varmt, ingår i hyran. Hushållsel med gemensamt abonnemang men individuell debitering.

Telefoni och bredband

Avtal med Comhem om TV, bredband och telefoni där föreningen betalar för ett basutbud i TV och bredband 10 MB. Dessutom finns Telias koppartråd i fastigheten vilket gör det möjligt att använda Telias tjänster för telefoni och bredband.

Ventilation

Byggnaderna har mekanisk frånluftsventilation. Nytt fläktsystem installerades 2004 och fläktsystemet byggdes om 2009 i samband med fönsterbyte.

Ett antal lägenheter (44 st) med adress Sysslomansgatan och Luthagsesplanaden har fungerande öppna spisar.

OVK besiktning genomförd maj 2016 med godkänt resultat. Radonmätning utfördes 2008 med värden under gränsvärdet 200 Bq/kbm. Energideklaration från 2009 som bilaga.

Fastighetsskötsel 

Upplands Fastighetsservice anlitas för allmän skötsel, städning av trappor och allmänna utrymmen. 

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-508819
Fastighetsskötsel
Upplands Fastighetsservice
Telefon: 018-44 40 900
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860