Drift och underhåll

Värme, vatten, el.

Fjärrvärme ingår i hyran. Vatten, kallt och varmt, ingår i hyran. Hushållsel med gemensamt abonnemang men individuell debitering.

Telefoni och bredband

Avtal med Tele2 om TV, bredband och telefoni där föreningen betalar för ett basutbud i TV och bredband 250/50. Dessutom finns Telias koppartråd i fastigheten vilket gör det möjligt att använda Telias tjänster för telefoni och bredband.

Ventilation

Byggnaderna har mekanisk frånluftsventilation. Nytt fläktsystem installerades 2004 och fläktsystemet byggdes om 2009 i samband med fönsterbyte.

Ett antal lägenheter (44 st) med adress Sysslomansgatan och Luthagsesplanaden har fungerande öppna spisar.

OVK besiktning genomförd januari 2023 med godkänt resultat. Radonmätning utfördes 2020 med godkänt resultat. Energideklaration från 2009 som bilaga.

Fastighetsskötsel 

UBC Teknisk förvaltning anlitas för allmän skötsel, städning av trappor och allmänna utrymmen. 

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-50 88 19
Fastighetsskötsel
UBC Teknisk förvaltning
Telefon: 018-12 55 38
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860