Styrelse och kontaktpersoner

Styrelsen består f.n. av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Val till styrelsen sker på föreningsstämman i juni och mandatperioden för ordinarie ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år. Styrelsen utser ordförande bland ordinarie ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka 12 gånger per år och är beslutför om minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande.

Nuvarande styrelse till föreningsstämma i juni 2024:

Annika Hellström, ordf                 Luthagsesplanaden 14

Johanna Dalman, ledamot           Sysslomansgatan 28

Erik Ekvall, ledamot                     Sysslomansgatan 26

Ulf Hellström, ledamot                 Geijersgatan 13 C

Fredrik Karlsson, ledamot             Luthagsesplanaden 14

Robert Nilsson, ledamot             Sysslomansgatan 26

Martin Lundberg, ledamot             Luthagsesplanaden 16

Klas Elmgren, suppleant             Sysslomansgatan 26

Tina Sandström, suppleant           Geijersgatan 13 B

Anna Ekwurtzel Johansson, supp. Sysslomansgatan 28

Tilda Watson Bohlin, suppleant    Geijersgatan 13 A

 

Styrelsen kontaktas via mail info@granegarden.se

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-50 88 19
Fastighetsskötsel
UBC Teknisk förvaltning
Telefon: 018-12 55 38
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860