Styrelse och kontaktpersoner

Styrelsen består f.n. av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Val till styrelsen sker på föreningsstämman i juni och mandatperioden för ordinarie ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år. Styrelsen utser ordförande bland ordinarie ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka 12 gånger per år och är beslutför om minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande.

Nuvarande styrelse till föreningsstämma i juni 2022:

Annika Hellström, ordf                 Luthagsesplanaden 14

Johanna Dalman, ekonomi           Sysslomansgatan 28

Erik Ekvall, ledamot                     Sysslomansgatan 26

Ulf Hellström, ledamot                 Geijersgatan 13 C

Björn Blomkvist, ledamot             Geijersgatan 13C

Fredrik Karlsson, ledamot             Luthagsesplanaden 14

Jaqueline Gradin, ledamot

Klas Elmgren, suppleant               Sysslomansgatan 26

Robert Nilsson, suppleant             Sysslomansgatan 26

Martin Lundberg, suppleant          Luthagsesplanaden 16

VAKANT, suppleant          

Styrelsen kontaktas via mail info@granegarden.se

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-508819
Fastighetsskötsel
Upplands Fastighetsservice
Telefon: 018-44 40 900
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860