Rättigheter och skyldigheter

Föreningens lägenheter ska användas för bostadsändamål. Föreningen ansvarar för allt yttre underhåll på byggnader och mark samt rördragningar som föreningen gjort i respektive lägenhet. Medlemmen ansvarar för allt inre underhåll dit även räknas lägenhetsdörr och insida fönster. Det är medlemmens ansvar att underhålla kopplingar för vatten och avlopp och att regelbundet göra rent golvbrunnar och vattenlås.

Medlem som vill göra ombyggnader i sin lägenhet som påverkar föreningens byggnader ska ha godkännande av styrelsen. Sådana ombyggnader är rivning av väggar, ändrad dragning av rör för avlopp, vatten eller värme, installation av köksfläkt (endast kolfilterfläkt), ändrad dragning av el m.m.

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning upp till 12 månader om skäl såsom studier eller arbete på annan ort, sambo på prov eller liknade finns. Ansökan om andrahandsuthyrning ska ske till styrelsen. Om andrahandsuthyrning godkänns, tillkommer en upplåtningsavgift som administreras av Riksbyggen.

Ytterligare information och bestämmelser om underhållsansvar och andrahandsuthyrning återfinns under »Bilagor«.

 

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-50 88 19
Fastighetsskötsel
UBC Teknisk förvaltning
Telefon: 018-12 55 38
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860