Medlemskap

Medlemskap ska beviljas av styrelsen senast en månad efter ansökan om inte särskilda skäl föreligger. Delat ägarskap av bostadsrätten kan i vissa fall godkännas. Exempelvis kan förälder och barn godkännas som delägare om någon av ägarna använder bostaden som permanentbostad. Juridisk person godtas inte som medlem i föreningen.

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till Riksbyggen och kopia av köpehandlingen bifogas. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5% av gällande prisbasbelopp att betalas av köparen.

Erläggande av handpenning och slutlikvid regleras av köpare och säljare. Föreningens hantering av pantsättning sköts av Riksbyggen. Nycklar till lägenheten och allmänna utrymmen erhålls av säljaren och kvitteras på särskild blankett och skickas till föreningen.

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-50 88 19
Fastighetsskötsel
UBC Teknisk förvaltning
Telefon: 018-12 55 38
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860