Byggnaderna

Byggnaderna innehåller 116 lägenheter som bostadsrätter, en gästlägenhet samt 6 lokaler för uthyrning. Total uppvärmd byggnadsyta 13275 kvm (Atemp) varav bostadssyta 9203 kvm, lokalyta 306 kvm samt varmgarage 592 kvm.

Nybyggnadsår 1959-60. I samband med stamrenovering 2005 gjordes del av källarlokalerna på Geijersgatan 13 om till sju smålägenheter. Sex av dessa har sedan omvandlats till bostadsrätter och en är idag föreningens gästlägenhet.

Följande renoveringar har gjorts:

 • Renovering av fjärrvärmecentral 2002
 • Nya fläktsystem 2004
 • Stambyte 2005-2006
 • Balkongrenovering 2007
 • Byte av fönster 2009
 • Ombyggnad av ventilationssystem 2009
 • Byte av fjärrvärmeväxlare 2012
 • Byte av kallvattenstråk 2012
 • Takrenovering 2012-2013
 • Installation av solceller 2013
 • Ombyggnad av hissar 2017
 • Relining av avloppsstammar 2018
 • Ommålning av källargångar 2020
 • Renovering av elstammmar 2020
 • Ny inomhusbelysning i allmänna utrymmen 2020
 • Byte av eldebiteringsmätare 2020
 • Ommålning av trapphusen 2021
 • Byte av ventiler värmesystemet 2021
 • Installation av laddpunkt för två elbilar, 2021.
 • Byte av expansionskärl, 2022.
 • Spolning av vertikala stammar, 2022.
 • Installation av laddpunkter för elbilar på samtliga parkeringsplatser och i garagen, 2023.

 

 

Föreningens styrelse har upprättat en underhållsplan för 2021-2024. 

 

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-50 88 19
Fastighetsskötsel
UBC Teknisk förvaltning
Telefon: 018-12 55 38
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860