Fastigheten

Brf Granegården som bildades 1960 äger fastigheten Luthagen 57:3 med adresserna Luthagsesplanaden 14 och 16, Sysslomansgatan 26 och 28 samt Geijersgatan 13 A-C.

Under de senaste tio åren har både avlopps- och ventilationssystem bytts ut. Lägenheterna har fått nya fönster och balkonger och under 2012 las våra yttertak om och i samband med detta installerades ett solelsystem. 

Fastighetens taxeringsvärde (2014) är 116 038 kkr varav markvärdet utgör 42 000 kkr och byggnadsvärdet 74 038 kkr.

Föreningen
Felanmälan
Telefon: 018-50 88 19
Fastighetsskötsel
UBC Teknisk förvaltning
Telefon: 018-12 55 38
Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen
Telefon 0771-860 860